رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
طراحی کیف و کفشفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی لباس گرایش اندازه گذاری پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی لباس گرایش لباس بانوانفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی لباس گرایش لباس صحنهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی لباس گرایش لباس کودکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی نقش پارچه گرایش بافتفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی نقش پارچه گرایش چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی
طراحی و تکنولوژی دوختفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
طراحی و تکنولوژی دوختفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی
طراحی و ساخت طلا و جواهرفرهنگ و هنرکاردانیترمی
عکاسیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
علوم کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکارشناسیترمی
فرش دستباففرهنگ و هنرکاردانیترمی
فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور آموزشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور اداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فعالیت های فرهنگی و هنری گرایش امور کارگزاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فعالیتهای فرهنگی و هنری گرایش امور برنامه ریزیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فعالیتهای فرهنگی و هنری گرایش امور پژوهشگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
فیلم سازی گرایش تدوینفرهنگ و هنرکاردانیترمی