رشته های تحصیلی

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای امور موزهفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای انیمیشنفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بازیگریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای بازیگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بافت فرش دستباففرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای بدلکاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای بدلکاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تدوین فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تراش سنگ های قیمتیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوانفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تصویر برداریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای تهیه و تولید فیلمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای جلوه های ویژهفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی