رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای چاپ و صحافیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای چاپ و نشرفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای چاپ-چاپ پوشاکفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای چاپ-صحافیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای چاپ-طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای خدمات گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای خوشنویسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای خوشنویسیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای دستیاری کارگردان نمایشفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای ساخت زیورآلات با دستفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای سرپرستی اماکن مذهبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سفال و کاشی سنتیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای سینما-تدوین فیلمفرهنگ و هنرکاردانیترمی