رشته های تحصیلی

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای سینما-تصویربرداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-تهیه و تولید فیلمفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-جلوه های ویژهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-صدابرداریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-فیلم سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-فیلم نامه نویسیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای سینما-نورپردازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای شبیه خوانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صحافیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-سفال و کاشی سنتیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-صنایع آبگینهفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-صنایع سنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-فرش دستباففرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چرمیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای صنایع دستی-مصنوعات چوبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طراحی چاپفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای طراحی صحنهفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفشفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی