رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۵۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
کاردانی حرفه ای طراحی هنری بازی های رایانه ایفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-تراش سنگ های قیمتیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-ساخت زیورآلات با دستفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-ساخت و تراش زیورآلاتفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-گوهرنشانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-ملیله سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای عکاسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای فیلم سازیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای فیلم سازیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای فیلم نامه نویسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای قنادیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای قنادیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ایفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی های رایانه ایفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی
کاردانی حرفه ای کمک کارگردانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی
کاردانی حرفه ای گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی