رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیصنعتکاردانیترمی
آب شناسی گرایش آبهای سطحیصنعتکاردانیترمی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی
آزمایشگاه صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
آزمون فلزاتصنعتکاردانیترمی
آزمون فلزاتصنعتکاردانیپودمانی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیترمی
آلودگی محیط زیستصنعتکارشناسیپودمانی
اپتیکصنعتکاردانیترمی
اپتیکصنعتکاردانیپودمانی
اجرای ساختمانهای بتنیصنعتکاردانیترمی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی
استخراج معدنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج سنگهای ساختمانیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن زغال سنگصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش استخراج معادن فلزیصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش ایمنی در معادنصنعتکاردانیترمی
استخراج معدن گرایش تجهیزات معدنیصنعتکاردانیترمی