رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
اکتشاف معدنصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکترونیک آنالوگصنعتکاردانیترمی
الکترونیک صدا و سیماصنعتکاردانیترمی
الکترونیک عمومی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش رادیو تلویزیونصنعتکاردانیترمی
الکترونیک گرایش مخابرات دریاییصنعتکاردانیترمی
اویونیکصنعتکاردانیپودمانی
اویونیک هواپیماصنعتکاردانیترمی
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیپودمانی
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیترمی
ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی
ایمنی و حفاظت متروصنعتکاردانیترمی
بازیافتصنعتکارشناسیپودمانی
بازیافتصنعتکارشناسیترمی
بافت و تولید فرش ماشینیصنعتکاردانیترمی