رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
برق-قدرت گرایش تولیدصنعتکاردانیترمی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروصنعتکاردانیپودمانی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروصنعتکاردانیترمی
بهره برداری پالایش گازصنعتکاردانیپودمانی
بهره برداری و پالایش گازصنعتکاردانیترمی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمانصنعتکاردانیترمی
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش صنعتصنعتکاردانیترمی
تاسیسات الکتریکی صنعتیصنعتکاردانیترمی
تاسیسات گرایش تبریدصنعتکاردانیترمی
تاسیسات گرایش تهویه مطبوعصنعتکاردانیترمی
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتیصنعتکاردانیترمی
تسلیحاتصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش آزمایشگاه تشخیص پزشکیصنعتکاردانیپودمانی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عملصنعتکاردانیپودمانی
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی
تعمیر و نگهداری در صنعت سیمانصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین گرایش برق و الکترونیکصنعتکاردانیترمی