رشته های تحصیلی

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکیصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیترمی
تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیپودمانی
تعمیرات اپتیک و لیزرصنعتکاردانیترمی
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی
تکنسین تولید کفشصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی آرد سازیصنعتکاردانیپودمانی
تکنولوژی آردسازیصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی جریه راه آهنصنعتکارشناسیترمی
تکنولوژی صنایع آردصنعتکاردانیپودمانی
تکنولوژی صنایع آردصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی صنایع روغن خوراکیصنعتکاردانیپودمانی
تکنولوژی صنایع روغن خوراکیصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو سازیصنعتکاردانیپودمانی
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو سازیصنعتکاردانیپودمانی
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازیصنعتکاردانیترمی
تکنولوژی صنایع نوشابه سازی و آبمیوهصنعتکاردانیترمی