رشته های تحصیلی

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
حمل و نقل جاده ای و بهره برداریصنعتکاردانیترمی
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی
خدمات پس از فروش خودروصنعتکاردانیترمی
خدمات پس از فروش خودروصنعتکاردانیپودمانی
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیترمی
خط مونتاژ خودروصنعتکاردانیپودمانی
خط و ابنیهصنعتکاردانیترمی
خط و ابینه متروصنعتکاردانیترمی
خط و مونتاژ خودروصنعتکاردانیترمی
راهداریصنعتکاردانیپودمانی
راهداریصنعتکاردانیترمی
راهسازیصنعتکاردانیپودمانی
راهسازیصنعتکاردانیترمی
رسانه گرایش ارتباطات فنیصنعتکاردانیترمی
رسانه گرایش رسانهصنعتکاردانیترمی
رسانه گرایش صدا برداریصنعتکاردانیترمی
رسانه گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکاردانیترمی