رشته های تحصیلی

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۹۹۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمان
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیپودمانی
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی
صنایع اوراق فشرده چوبیصنعتکاردانیترمی
صنایع پلاستیکصنعتکاردانیپودمانی
صنایع پلاستیکصنعتکاردانیترمی
صنایع چرم سازیصنعتکاردانیترمی
صنایع چرم و پوستصنعتکاردانیپودمانی
صنایع چوب و کاغذ گرایش سازه های چوبیصنعتکاردانیترمی
صنایع خمیر و کاغذصنعتکاردانیترمی
صنایع دخانیصنعتکاردانیترمی
صنایع سیمان گرایش تعمیر و نگهداریصنعتکاردانیترمی
صنایع سیمان گرایش فرآیند تولیدصنعتکاردانیترمی
صنایع سیمان گرایش کنترلصنعتکاردانیترمی
صنایع شیشه گرایش طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهیصنعتکاردانیترمی
صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیاییصنعتکاردانیترمی
صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیایی(منسوخ شده)صنعتکاردانیترمی
صنایع غذایی تولید نانصنعتکاردانیترمی
صنایع غذایی گرایش تولید نانصنعتکاردانیپودمانی
صنایع غذایی گرایش تولید و فرآوری خشکبارصنعتکاردانیپودمانی