مراکز جدید آموزشی

ردیفاستاننام مرکزآدرس شماره1تلفن
349خوزستانمجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستاناهواز- چهارباغ ( بلوار ) گلستان- بین خیابان همدان و کاشان33347254-9
54اصفهانمركز آموزش علمی - كاربردی  جامعه اسلامی كارگران استان اصفهانخیابان بزرگمهر.جنب بیمارستان شهید صدوقی - کوی شهرستانی  - پلاک 27 - کدپستی 37371-8154832679018-9
347خوزستانمركز آموزش علمی - كاربردی  جامعه اسلامی كارگران استان خوزستاناهواز- کوروش(کوی ملت)-خ کارون- نبش دوم34475963
546مازندرانمركز آموزش علمی - كاربردی  جامعه اسلامی كارگران استان مازندرانساري ـ کیلومتر 3 جاده دریا – کوچه شهید مظلومی 1-  مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران33033581
501گیلانمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت خدمات دریایی تاید‌واتر خاورمیانه - انزلیبندرانزلی-غازیان-بلوار اطبا-پلاک 32-کدپستی 431578538144438000-4
387سیستان و بلوچستانمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت صنايع غذايي مينو شرقزاهدان - خیابان دانشگاه-تقاطع خیابان دانشگاه و بلوار دانشجو روبري دانشجو ي 432442117
406فارسمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت صنایع مخابراتی راه دور ایرانشیراز-بلوار مدرس-خيابان شهيد دوران-ميدان پيام- خيابان مرصاد37420094
338خوزستانمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت ملی حفاری ایراناهواز- کوی ملت - (کوروش) خیابان 2 دانیال-34148011
339خوزستانمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوبخوزستان ـ اهواز ـخرمکوشک -روبروی شرکت خطوط لوله و مخابرات34122526
229تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی  شركت مهندسین هوشمندسازه آروین آراخیابان ولیعصربالاتر از پارک ملت-کوچه کاج آبادی-پلاک8022049660-22010511
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۰۱ مورد.