مراکز جدید آموزشی تهران

ردیفاستاننام مرکزآدرس شماره1تلفن
262تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان تهران - شهر قدسشهر قدس - میدان قدس - بلوار شهید کلهر- بلوار شهدا ( سی متری شورا )46851100-46873535-46873536
263تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی شهرداری پیشواپیشوا-خیابان دکتر وحید دستجردی-بلوار سپاه-جنب گلزار شهدای گمنام36727191
264تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی شهرداری ورامینساختمان  واحد خواهران:ورامین میدان رازی بلوار رسالت جنب پارک خانواده -  ساختمان واحد برادران:میدان ولیعصر جنب اداره راهنمایی و رانندگی36229944-5
265تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی شركت توانبخشی اریكه پرسپولیسقرچک -جنب آموزش و پرورش -خ فرهنگ -کوچه فرهنگ 136430309
266تهرانمركز آموزش علمی - كاربردی شركت صنایع شیر تهران شهدادورامین- بعد از میدان پوئینک- بلوار صنایع شیر- جنب کارخانه شیروارنا33163335-6
نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.