ریاست

 

بسمه تعالی

 

سوابق علمی و اجرایی دکتر محمد حسین امید

نام و نام خانوادگی:

 محمد حسین امید

مرتبه علمی:

 استاد پایه 32

تحصیلات :

محل تحصیل :

کارشناسی

تاسیسات آبیاری - دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد

 سازه های آبی - دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

 عمران، هیدرولیک - دانشگاه UMIST انگلستان

سوابق علمی و پژوهشی:

 انتشار 30  مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات بین المللی، نمایه شده در &ISI SCOPUS و 50 مقاله علمی پژوهشی  منتشر شده در مجلات داخلی، نمایه شده در ISC

 انتشار 48 مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس‌های ملی و بین المللی

 عضو هیات تحریریه 4 مجله علمی پژوهشی

 راهنمایی و مشاوره بیش از 50  پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 عضویت در انجمن بین المللی تحقیقات هیدرولیک ( IAHR )

 عضو انجمن هیدرولیک ایران

تعداد کتب چاپ شده :

 ترجمه 4 جلد کتاب در زمینه مهندسی رودخانه، هیدرولیک انتقال رسوب و انتقال آلودگی در ابهای سطحی – انتشارات دانشگاه تهران

سوابق  اجرایی:

 

مسئول جهاد سازندگی شهرستان نظر آباد،  60-1358

مسئول کمیته کشاورزی جهاد سازندگی شهرستان کرج،  61-1360

مسئول جهاد دانشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،  63-1361

عضوشورای مرکزی ومسئول بخش اداری ومالی جهاددانشگاهی دانشگاه تهران، 70-1363

عضو شورای مرکزی و دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، 99-1998

معاون اداری و مالی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،  72-1370 و 75-1374

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران،  84-1382

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران،  87-1384

مدیر طرح توسعه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران، 92-1386

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 90-1387

رئیس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران،  92-1389

سرپرست دانشگاه تهران از بهمن 1392 تا تیرماه 1393

معاون اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم از شهریور ماه 1392 تا اردیبهشت 96

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی از تیرماه 95