مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان مرکزی

استانمرکزی
آدرسجمعیت هلال احمر استان مرکزی
تلفن۲۲۲۶۰۳۱
نوععمومی
آدرس ایمیلwww.arakelmikarbordihelal@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی هلال احمر استان مرکزی

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مشارکت مردمیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰