مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

استانسیستان و بلوچستان
آدرسبلوار جام جم-نبش جام جم یک-مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه زاهدان
تلفن۰۵۴۱-۳۲۵۱۵
نوععمومی
شماره فکس۳۲۵۱۵۷۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی رسانه-فناوری اطلاعاتصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت امور فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۴۵
مدیریت تبلیغات گرایش فرهنگیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۵
مربی بهداشت مدارسمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۰
مربی کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۵
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰