مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

استانگیلان
آدرسفومن-چهارراه معلم-خیابان شهدا
تلفن۰۱۳۲۷۲۲-۵۹
نوععمومی
شماره فکس۰۱۳۲۷۲۲۵۸۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵