مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

استانمازندران
آدرسبابل میدان کارگر خیابان شیخ طبرسی جنب ساختمان مخابرات جنب مایکروویو کوچه سرداران ۱۱
تلفن۰۱۱۱۲۲۲۷۰۸
نوععمومی
شماره فکس۲۲۲۶۰۰۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مربی کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۶۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۶۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۶۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۶۵