مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز-شهرک ارم-روبروی کلانتری ۲۱-خ بهشت ۲
تلفن۲۳۱۳۴۳۵-۲۳
نوععمومی
شماره فکس۰۴۱۱-۲۳۱۲۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی رباتصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۱۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۱۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵