مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

استانگیلان
آدرسانزلی-خیابان مطهری-خیابان پاسداران
تلفن۰۱۸۱-۵۲۲۴۵۲۹
نوععمومی
شماره فکس۰۱۸۱-۵۲۲۰۹۱۷

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۵۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بورسمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی رباتصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای گرافیک-چاپ و بسته بندیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰