مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان

استاناصفهان
آدرسمیدان استقلال – کیلومتر یک بزرگراه آزادگان – مجتمع صنعت آب و برق
تلفن۳۳۸۰۳۹۷۲
نوععمومی
شماره فکس۳۶۶۷۲۶۶

رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اصفهان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک آنالوگصنعتکاردانیترمی۳۵
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۰
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معدن-اکتشافصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
مهندسی تکنولوژی الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیصنعتکارشناسیترمی۰