مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

استانگیلان
آدرسلنگرود-جاده لیلا کوه-مرکز آموزش عالی علمی کاربردی
تلفن۰۱۴۲-۵۲۲۲۰
نوععمومی
شماره فکس۰۱۴۲۵۲۲۲۰۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵