مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

استانگیلان
آدرسرودسر رامدشت جنب اداره دامپزشکی
تلفن۰۱۴۲۶۲۳۲۷۱۰
نوععمومی
شماره فکس۰۱۴۲۶۲۳۴۰۹۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اجرای ساختمانهای بتنیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران ساختمانهای آبی گرایش ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
عمران-سد و شبکه گرایش شبکهصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی سازه های آبیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازیصنعتکارشناسیترمی۰