مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ملکان

استانآذربایجان شرقی
آدرسملکان،بلوار شمس تبریزی،مرکز آموزش جهاددانشگاهی ملکان
تلفن۰۴۲۲۸۲۲۹۸۶۰
نوععمومی
شماره فکس۰۴۲۲۸۲۲۹۸۸۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی ملکان

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۷۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵