مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد

استانلرستان
آدرسخرم آباد میدان ۲۲ بهمن بلوارجهادگران جنب خیابان صدرا
تلفن۳۲۱۵۰۸۸
نوععمومی
شماره فکس۳۲۴۱۰۵۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۵۰
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بانکیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-نگهداری و مرمت ساختمانصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری روستاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰