مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران3

استانتهران
آدرسشهریار صفادشت جاده اصلی شهر روبروی شهرک صنعتی
تلفن۰۲۱۶۵۴۳۶۶۶۱
نوععمومی
شماره فکس۰۲۱۶۵۴۳۶۶۶۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران3

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰