مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان

استانکرمان
آدرسسیرجان میدان امام علی(ع)(پلیس راه)-ابتدای بلوارنماز( سید جمال الدین اسدآبادی) جنب کارخانه یخ
تلفن۰۳۴۵۴۲۲۸۳۰
نوععمومی
شماره فکس۰۳۴۵۴۲۲۸۳۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۷۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۷۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵