مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج

استانکردستان
آدرسمیدان سهروردی(فیض آباد)-مجتمع تربیت معلم شهید مدرس-بلوک۵-راه پله ۲
تلفن۲-۰۸۷۱۲۲۷۶۴۱۱
نوععمومی
شماره فکس۰۸۷۱۲۲۷۶۴۱۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵