مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی قم

استانقم
آدرسقم-میدان مطهری-خیابان شهیدان پورزند-کوی ۴-پلاک ۴
تلفن۶۶۳۸۵۲۰
نوععمومی
شماره فکس۶۶۳۸۵۳۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی قم

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
طراحی لباس گرایش لباس بانوانفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهدکودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای گرافیک-پوستر و نشانهفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
معماریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵