مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران

استانتهران
آدرستهران-خیابان استاد نجات اللهی شمالی-بالاتر از چهارراه سپند- کوچه خسرو- پلاک ۳۵کدپستی ۱۵۹۸۸۳
تلفن۵-۸۸۹۰۹۲۳۱
نوععمومی
شماره فکس۸۸۹۱۹۱۰۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
مخابرات گرایش ارتباطات داده هاصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-برنامه نویسی تحت وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وبصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵