مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مرکزی

استانمرکزی
آدرساراک-کوی رضوی-پشت بیمارستان امام خمینی. روبروی میدان کوهنورد
تلفن۲۷۸۱۷۴۴
نوعدولتی
شماره فکس۲۷۸۱۷۴۴
آدرس وب سایتwww.behmarkaziuast.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@markazy-behzisty.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان مرکزی

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
جلب مشارکت های مردمیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مراکز اورژانس اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مربی کودکان استثناییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵