مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گناباد استان خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسبیدخت-بولوارامام خمینی-خیابان شهید مفتح-مفتح ۵-پلاک ۱۴
تلفن۰۵۳۳۷۳۳۲۲۴۲
نوعدولتی
شماره فکس۰۵۳۳۷۳۳۴۱۶۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گناباد استان خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵