مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی شهرستان ساوه

استانمرکزی
آدرسساوه خیابان شهید بهشتی -خیابان باهنر - باهنر۲- پلاک ۱
تلفن۲۲۱۰۰۳-۲۲۱۰۰۴
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۱۱۰۰۳
آدرس ایمیلwww.mekbehzisti@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی شهرستان ساوه

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانوادهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰