مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری یزد

استانیزد
آدرسیزد،میدان امام حسین،بلوار دانشجو،کوچه۴۹،مرکز علمی کاربردی آموزش و پژوهش استان یزد
تلفن۰۳۵۱۶۲۴۱۱۵۱
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۵۱۶۲۹۰۶۱۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی استانداری یزد

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور بیمهمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰