مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان ها(خوزستان)

استانخوزستان
آدرساهواز-سپیدار-جنب اداره کل فنی حرفه ای مرکز علمی-کاربردی زندانهای خوزستان
تلفن۰۶۱۱-۲۲۷۹۷
نوعدولتی
شماره فکس۰۶۱۱-۲۲۸۵۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان زندان ها(خوزستان)

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
مددکاری اجتماعیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵