مرکز آموزش علمی-کاربردی بعثت1

استانتهران
آدرسبزگراه شهید چمران-چهارراه شهربازی-خ شهید کچوئی زندان اوین
تلفن۲۲۴۳۰۰۵۸
نوعدولتی
شماره فکس۲۴۳۰۰۶۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بعثت1

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰