مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان تهران

استانتهران
آدرسخیابان آزادی،نرسیده به میدان آزادی،بلوار شهید عزیزی،خیابان سلطان محمدی،سمت چپ،کوچه ولیعصر،پلاک۱۰
تلفن۸۱-۶۶۰۸۸۳۷۹
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۰۸۸۳۸۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۴۵
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضایی(فقط دو دوره اجرا)مدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
دستیار قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
دستیار قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۴۵
ضابطین قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-ارشاد و معاضدت قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-امور ضابطین قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰