مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان قم

استانقم
آدرسقم، میدان سعیدی، خیابان سپاه(ایستگاه راه آهن)، پلاک۲۸۸.
تلفن۶۶۲۱۴۱۸
نوعدولتی
شماره فکس۲۸۰۹۳۷۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان قم

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-نگارش حقوقیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰