مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان کرمان

استانکرمان
آدرسکرمان،خیابان شهید سپهبدقرنی،نبش کوچه شماره ۶
تلفن۰۳۴۱-۲۲۳۵۱۴۶
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۴۱-۲۲۳۵۱۳۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری کل استان کرمان

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۰
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰