دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات

استانتهران
آدرستهران،میدان آزادی،بزرگراه محمد علی جناح،بلوار دانش
تلفن۴-۴۴۶۵۹۶۶۱
نوععمومی
شماره فکس۴۴۶۵۹۶۶۵
آدرس وب سایتwww.ictfaculty.ir
آدرس ایمیلINFO@ICTFACULTY.IR

رشته های تحصیلی دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
مهندسی تکنولوژی ICT بهره برداری از سیستم های مخابراتیصنعتکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش دیتاصنعتکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات سیارصنعتکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی تکنولوژی ICT گرایش مخابرات نوریصنعتکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-بهره برداری از سیستم های مخابراتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-دیتاصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-مخابرات سیارصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT-مخابرات نوریصنعتکارشناسیترمی۰