آموزشکده فنی شهید چمران رشت

استانگیلان
آدرسرشت-بلوار شهید افتخاری-خیابان شهید خرسندی-مرکز آموزش عالی فنی رشت(شهیدچمران)
تلفن۵۵۴۸۸۸۳-۶
شماره فکس۵۵۵۰۰۶۸

رشته های تحصیلی آموزشکده فنی شهید چمران رشت

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.