مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مدرس(کردستان)

استانکردستان
آدرسمیدان سهرودی(فیض آباد)
تلفن۰۸۷۱-۲۲۶۳۷
شماره فکس۲۲۶۳۷۲۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مدرس(کردستان)

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.