مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی منطقه8غله

استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز-خیابان ۲۲ بهمن نرسیده به نصف راه روبروی بیمارستان محلاتی
تلفن۰۴۱۱۴۴۱۲۳۲۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۴۱۱۴۴۰۱۱۰۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی منطقه8غله

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
صنایع غذایی گرایش تولید نانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
صنایع غذایی گرایش تولید و فرآوری خشکبارصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدماتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی امور زراعی-تولید گندم و جوکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع آردصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-فرآوری خشکبارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-نانصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع نانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی صنایع آردصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری صنایع آردصنعتکارشناسیپودمانی۵۰