مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی استان گلستان

استانگلستان
آدرسگرگان- میدان بسیج- سایت اداری
تلفن۰۱۷۱۲۲۲۲۶۴۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۱۷۱۲۲۲۲۶۴۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بازرگانی استان گلستان

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بهره وری در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات مالی در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۴۵
کاردانی حرفه ای بهره وری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵