مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد

استانچهارمحال و بختیاری
آدرسساختمان شماره ۱:شهرکرد-خیابان طالقانی بعد از تقاطع کاشانی-خیابان سعادت-ص پ ۱۱۷-۸۸۱۵۵-ساختمان شماره ۲:شهرکرد،شهرک قطب صنعتی،فاز۲،انتهای سروستان ۳
تلفن۲۲۲۶۴۹۰-۰۳۸۱
نوعخصوصی
شماره فکس۲۲۲۶۷۷۸-۰۳۸۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاونی پیام شهرکرد

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اقتصاد کار و بهره وریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
صنایع سیمان گرایش فرآیند تولیدصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سفال و کاشی سنتیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مربیگری پایه هندبالمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمانصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور کیفریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مترجمی-همزمان انگلیسیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰