مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسخیابان فدائیان اسلام-چهارراه نخریسی - مرکز علمی کاربردی تعاون
تلفن۰۵۱۱۳۴۳۴۸۴۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۵۱۱۳۴۴۴۴۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مدیریت بازرگانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵