مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه

استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه-کیلومتر ۲۲جاده اسلام آباد
تلفن۲۲۱۶-۱۷-۱۸
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۱۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.