مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی(تبریز)

استانآذربایجان شرقی
آدرسساختمان شماره ۱:تبریز-خیابان عباسی- روبروی پارک چشم اندازکدپستی:۵۱۵۳۷۱۵۸۹۷-پردیس،سعیدآبادکیلومتر ۱۵ جاده تبریز-تهران روبروی کارخانه زمزم کدپستی۵۱۳۳۵۱۴۱۴۳
تلفن۰۰۴۱۱-۵۲۷۶
نوعدولتی
شماره فکس۵۲۸۰۹۴۲-۶۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی(تبریز)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش زنبور عسلکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید قارچ های خوراکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
حفاظت و حمایت منابع طبیعیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تولیدات کشاورزی-فرآورده های بیولوژیککشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای فرآورده های بیولوژیکمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آبخیزداریکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-زهکشی و بهسازی خاککشاورزیکاردانیترمی۰