مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی(مشهد)

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-بزرگراه شهید کلانتری-بین میدان جمهوری اسلامی و میدان جهاد
تلفن۸۷۱۷۰۷۱-۵-
نوعدولتی
شماره فکس۸۷۱۷۱۴۲-۳۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی(مشهد)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آبخیزداریکشاورزیکاردانیترمی۳۵
امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش طیورکشاورزیکاردانیترمی۳۵
پرورش گاوکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های فرآوری خوراک دام،طیور و آبزیانکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی گیاه پزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید نهالکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطرکشاورزیکاردانیترمی۳۵
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
صنایع غذایی تولید نانصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امور تعاونمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰