مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مرکزی(اراک)

استانمرکزی
آدرساراک خ تختی جنب مسکن وشهرسازی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی( مرکز شهید بابایی )
تلفن۰۸۶۱-۳۱۳۸۰
نوعدولتی
شماره فکس۳۱۲۴۰۳۵
آدرس وب سایتhttp://markazi.itvhe.ac.ir
آدرس ایمیلaraksbec@yahoo.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی مرکزی(اراک)

نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
بهداشتیار دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آب شیرینکشاورزیکاردانیترمی۳۵
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
عمران گرایش اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
فرآوری خوراک دامکشاورزیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بهداشتیاری دامپزشکیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای ترویج کشاورزی-توسعه روستاییکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی آبیاری-انتقال و توزیع آب کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی باغبانی-گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولیدات زراعیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی دامپروری-پرورش صنعتی گاوکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کشاورزی-عمران اراضی کشاورزیکشاورزیکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکشاورزیکارشناسیپودمانی۵۰
گل و گیاهان زینتیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
مهندسی فناوری شبکه های آبیاری و زهکشیکشاورزیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکشاورزیکارشناسیپودمانی۵۰